Vilkår og betingelser

Indrykning og priser

Hos Yah.dk er det gratis at oprette en auktion og der betales ikke noget salgsgebyr. 

Der udsendes samlet faktura hver den 1. og 15. i måneden med 8 dages betalingstid.
Såfremt en faktura ikke betales vil kontoen blive lukket indtil betaling har fundet sted.

Yah.dk forbeholder sig ret til at afvise auktioner og slette/blokere brugerkonti, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning og hensynet til medlemmerne. 

Kontaktoplysninger såsom telefonnummer, e-mail og webadresse må kun skrives i de dertil indrettede felter. Det er ikke tilladt at skrive kontaktoplysninger i annonceteksten, på et billede eller lignende (rubrikannoncer undtaget).

Annoncer med seksuelt indhold, ulovlige produkter i forhold til gældende lovgivning, og affiliateannoncer er ikke accepteret på vores sider!


Ved køb over internettet har du i de fleste tilfælde ret til at fortryde dit køb
Køb over internettet er det, der kaldes fjernsalg, og der har man som køber på Yah.dk ret til at fortryde købet i op til 14 dage efter, man har modtaget varen, uanset om man køber varen af en privatperson eller virksomhed.
Ønsker du at fortryde dit køb skal du kontakte sælger og selv aftale hvordan tilbageleveringen og tilbagebetalingen skal foregå. Yah.dk tilbagebetaler IKKE købesummen.

For yderligere oplysninger om love og regler vedr. fortrydelsesretten besøg Forbrugerombudsmandens hjemmeside www.net-tjek.dk

Alle som ønsker at sælge via yah.dk, både private og virksomheder skal overholde den til enhver tid gældende danske købelov! 


Undtagelser
Det er ikke alle køb fra danske virksomheder, man kan fortryde. Fortrydelsesretten gælder eksempelvis ikke på transportområdet f.eks. ved køb af flybillettter, køb af rejser, billetter til kulturarrangementer og ved køb af levnedsmidler og andre varer til husholdningen. Man skal også være opmærksom på, at fortrydelsesretten kun gælder i begrænset omfang for tjenesteydelser og for varer, derfremstilles og tilpasses specielt til dig. Derudover kan man ikke fortryde, hvis man bryder forseglingen på cd'er, dvd'er og EDB-programmer.

 

Regler vedrørende driftsforstyrrelser
Yah.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på auktionshjemmesiden, bortset fra tab der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af din konto efter, at Yah! har fået underretning om, at uberettigede personer har fået kendskab til dit brugernavn og den hemmelige adgangskode eller efter at du har meddelt Yah.dk, at du ønsker kontoen spærret. 
Uden at begrænse det generelle i det foregående, er Yah.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

· Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse  systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Yah.dk eller en af Yah.dk

  udvalgt samarbejdspartner, der står for driften af systemerne.

· Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Yah.dk

· Lovindgreb.

· Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller

  naturkatastrofer.

· Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Yah.dk selv

  eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer

  dele af Yah.dk.

· Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Yah.dk's kontrol.

 

Ansvar i forbindelse med køb og salg formidlet af netauktion

Yah.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig for evt. mangler eller andre køberetlige indsigelser vedrørende køb og salg, der er formidlet af Yah.dk's netauktioner

Yah.dk er således udelukkende ansvarlig for formidlingen og kan således udelukkende gøres ansvarlig efter reglerne om driftsforstyrrelser (se nærmere herom ovenfor)

 

Betaling
Betaling til Yah.dk kan ske med Visa/Dankort eller ved bankoverførsel og skal betales senest 8 dage efter modtagelse af faktura.
Ved for sen betaling vil konto blive lukket indtil fuld betaling har fundet sted. 
Alle priser angivet på www.yah.dk er inkl. moms.